ატრია კრევეტით (არჩევით უმამი სოუსით, ტერიაკი ან ტკბილ-ცხარე სოუსით)

22.90

ატრია კრევეტით (არჩევით უმამი სოუსით, ტერიაკი ან ტკბილ-ცხარე სოუსით)

22.90