Noodles with Shrimp (optional with umami sauce, teriyaki or sweet-spicy sauce)

22.90

Noodles with Shrimp (optional with umami sauce, teriyaki or sweet-spicy sauce)

22.90

შეკვეთის განხორციელება შესაძლებელია მხოლოდ სამუშაო საათებში.