Noodles with Shrimp (optional with umami sauce, teriyaki or sweet-spicy sauce)

25.00

Noodles with Shrimp (optional with umami sauce, teriyaki or sweet-spicy sauce)

25.00

შეკვეთის განხორციელება შესაძლებელია მხოლოდ სამუშაო საათებში.