შეკვეთის განხორციელება შესაძლებელია მხოლოდ სამუშაო საათებში.